d Login

Screenshot

Schoolnr:
Inlogcode:
 
 
      expand Login

Opgelet ! Op maandag 12/09/2016 10 u. worden de abonnementen afgesloten. Vanaf dan is de bestellingsmodule ook open.

Naar aanleiding van de nieuwe leerplannen Frans, natuur, techniek en taalbeschouwing heeft het OVSG de leerplanzoeker vernieuwd. Het is een online database geworden waarmee je de ontwikkelingsdoelen, eindtermen en de doelen van alle OVSG-leerplannen (met didactische suggesties) kan consulteren. Door de toepassing van allerlei filters is het een handig instrument om zowel bij de planning van onderwijsactiviteiten op klasniveau als bij het bewaken van het aanbod op klas- en schoolniveau te gebruiken.

De leergebiedoverschrijdende doelen zijn opgenomen. De ICT-leerlijnen zijn overgenomen uit het ontwikkelingsplan ICT, de doelen voor sociale vaardigheden zijn herwerkt en uit het leerplan wereldoriëntatie (domein mens) gelicht en voor leren leren ontwikkelde OVSG nieuwe leerlijnen. Deze drie onderdelen kunnen op schoolmaat via prioriteiten aangepast worden.

Voor de kleuterschool en de lagere school is er een bijkomende module die aansluit bij de andere uitgaven van het OVSG: het Doelenboek voor de kleuterschool en het Doelenboek voor de lagere school. Kleuteronderwijzers kunnen de doelen uit het Doelenboek op twee manieren hanteren. Ze kunnen zoeken vanuit de (geclusterde) doelen of ze kunnen zoeken op activiteiten die in de kleuterklas herhaaldelijk voorkomen. Bij die activiteiten wordt een overzicht gegeven van de doelen die kunnen worden nagestreefd. Handig daarbij is dat de kleuteronderwijzers hun activiteiten (bv. doelen waar men aan werkte) kunnen registreren (op naam en op datum). Deze registraties zijn 1 schooljaar lang raadpleegbaar op de server van OVSG. Zo wordt dit Doelenboek een persoonlijk planningsinstrument en een tool om het aanbod in de kleuterschool te bewaken

De bestelling gebeurt met het instellingsnummer van de school.